KO Yaratık isimleri ve Anlamları

KO Yaratık isimleri ve Anlamları

-Golem

Yahudi mitolojisinde kilden yapılıp büyüyle hayata getirilen yaratık.

-BERSERKER

Savaş alanında gösterdiği acımasızlık ve korkusuzlukla düşmanlarınınyüreğine dehşet saçan eski Viking savaşçılarına verilen isim.

-TROLL

İskandinav mitolojisinde mağaralarda yaşayan yaratık.

-SHAULA

Akrep takımyıldızındaki en parlak 2. yıldız olan Lambda Scorpii’ningeleneksel takma adı. Shaula, Arapça “Akrebin düşmanını sokmaya hazırhalde havaya kalkmış kuyruğu” anlamına geliyor.

-TALOS

Yunan dininde Zeus’un yapıp Europa’ya verdiği Bronz Robot. Europa onuGirit Adasına goturdükten sonra Talos adayı günde 3 kez dolaşıyor veyaklaşan gemilere taş atıp batırıyordu. Aynı zamanda kendisinikıpkırmızı olana kadar ısıtıp, karaya çıkmayı başaran yabancılarasarılıp, onları eritiyordu.

-BALROG

J.R.R. Tolkien’in Orta Dünyası’nda adı geçen, ateş ve gölgeyi kontrol eden şeytani yaratık.

-TITAN

1) Yunan dininde Altın Çağ boyunca evreni yöneten güçlü Tanrılar. Dahasonra Zeus ve kardeşleri tarafından yenilip Tartaros’a kapatıldılar.

2) Yunan dininde Güneş Tanrısı Helios’un diğer adı.

-LESATH

Akrep Takımyıldızındaki bir yıldız. Lesath, Arapça “zehirli bir hayvanın ısırışı” anlamına geliyor.

-ASSASSIN

Suikastçi. Assassin kelimesi İngilizce’ye Arapça “Haşhaşi(Hashshashin)” kelimesinden geldi. Haşhaşiler ulaşılmaz bir kaledeyaşayan ve canlarını sıkan önemli kişilere suikast düzenleyip öldürenİsmali tarikatına mensup bireylerdi. Kafalarını güzel tutmak vesuikastten hemen sonra yakalanmadan intihar edebilmek amacıyla dahacesur olabilmek için sürekli haşhaş içtiklerinden kendilerine Haşhaşideniyordu. Ne var ki 13. yüzyılda esen Moğol fırtınası sırasında HulaguHan tarafından İslam dünyasının %80’yle beraber tamamen yok edildiler.

-EIDOLON

Yunanca, yaşayan varlıkların ruhani ikizleri, hayaletleri.

-RAPTOR

1) Latince kapkaçcı

2) Diğer hayvanları avlayan etobur, yırtıcı kuşlara verilen genel isim.

3)Eskiden yaşamış, ufak; ama çok yırtıcı, güçlü ve hızlı dinozor. (Velociraptor=Hızlı Kapkaçcı)

-FALLEN ANGEL

Musevilik, Hristiyanlık ve İslam gibi İbrahimi mitolojilerde Tanrıyakarşı geldikleri veya itaat etmedikleri için cennetten kovulanmeleklere verilen isim. En iyi bilinenleri Şeytan’dır.

-CENTAUR

Yunan mitolojisinde yarı insan, yarı at yaratık.

-MANTICORE

Pers kökenli, insanları yediğine inanılan, yarı aslan, yarı insan yaratık.

-HORNET

Eşek arısı

-APE

Maymun

-WEREWOLF

Kurt adam

-HARPY

Mitolojide yarı kadın, yarı kuş ölüm meleği.

-BANDiCOOT

Hindistan’da yaşayan bir çeşit fare.

-LYCAON

1) Vahşi Afrika köpeği

2) Yunan mitolojisinde Pelasgus ve Meliboea’nın oğlu; Arkadya’nın ilk kralı.

-LOBO

Meksika Kurdu

-LUPUS

Latince Kurt.

-SMİLODON

3 milyon yıl önce ortaya çıkıp 10.000 yıl önce yok olmuş, Kuzey ve Güney Amerika’da yaşamış kılıç dişli bir kedi türü.

-SABER TOOTH

Eskiden yaşamış kılıç dişli kedi türlerine verilen genel isim. Bu büyükkedilerin en belirgin özelliği 25 santim uzunluğunda ve ağız kapalıolsa da gözüken dişleriydi. Kılıç dişli kediler günümüz aslanlarındanve kaplanlarından daha güçlü ve yapılıydı.

-MEGANTEREON

Smilodonların atası olan kılıç dişli kedi.

-HELL HOUND

Mitolojide cehennemin şeytani köpekleri. Hell houndlar genellikle çokiyi yarı, güçlü ve hızlı; yanan gözlü olurlar. Cehennemin kapısınıbeklemekle görevlidirler. En ünlüleri Yer altı Tanrısı Hades’inCerberus’udur.

-GOBLIN

Latince Gobelinus kelimesinden adını alan Goblinler, Batı Avrupamitolojisinde çok çirkin, kötü niyetli, yaramaz, sinir bozucu cinlerolarak anlatılır.

-BUGBEAR

Mitolojide, yaramaz küçük çocukları yiyen bir çeşit goblin. İsimlerigenellikle çocukları uslu durmaları için korkutmak amacıylakullanılırdı.

-HOB GOBLIN

Yaramaz; ama insanlara kötülük yapmayan, dost olan, komik ve eğlendirici goblinlere verilen isim.

-KOBOLD

Alman mitolojisinde doğaüstü yaratıklara verilen genel isim. İngilizce’ye goblin diye çevirilir.

-GLYPTODONT

Çok eskiden yaşamış, armadillo benzeri, ufak bir araba büyüklüğünde ve zırh gibi bir kabukla korunan otobur hayvan.

-GANESA

Hinduism’de en çok tapılan Tanrılardan biri. Sanat ve bilimin patronu;aklın, aydınlığın, tüm harflerin efendisi ve engellerin kaldırıcısıolarak birçok insan tarafından takip edilir. Anlatılanlara göre bir filkafasına sahiptir.

-STEGEDON

Bundan 12.000 yıl öncesine kadar yaşamış, bugünki fillerin akrabası sayılan, büyük bir hayvan.

-MASTADON

Bundan 4 milyon yıl önce ortaya çıkan, 3 milyon yıl öncesine kadarAvrasya’da, 10.000 yıl öncesine kadar da Kuzey Amerika’da yaşayan yinefil ve mamut benzeri büyük bir başka hayvan.

-ANTARES

Akrep Takımyıldızındaki en parlak yıldızın adı. Tarih boyunca birçokkültürün çok önemsediği bu yıldız, aynı zamanda gökyüzündeki en parlak15. yıldız. Kıpkırmızı olan bu yıldızın adı Yunanca “Ares (Mars)Karşıtı” anlamına gelir.

-LAMIA

Yunan mitolojisinde yılan vücuduna ve kadın kafasına sahip yaratık.

-DERUVISH

Tüm dünya zevklerinden ve nimetlerinden vazgeçip, yoksulluk içindeyaşayan bir grup Sufi Müslüman. Sufiler olarak bilgelik kaynağı; TIP,edebiyat, iyi konuşma üstadı olarak da bilinirlerdi.

-APOSTLE

1) Hristiyan mitolojisinde İsa’nın 12 havarilerine verilen ad.

2) Hristiyanlığı ilk dönemde yayan kişiler.

-BRAHMAN

Hinduism dininde en üst sınıf din adamlarına verilen isim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir