Sınavların Kısaltmaları

KPDS                     : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS                       : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS                        : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

YÖKDİL                 : Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT          : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT          : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT          : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE                        : First Certificate in English

CAE                       : Certificate in Advanced English

CPE                       : Certificate of Proficiency in English