Hazine Müsteşarlığı’ndan kripto para hamlesi

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı bugün yaptığı basın açıklamasıyla Finansal İstikrar komitesinde kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildiğini duyurdu.

Daha önce Merkez Bankası tarafından oluşturulan çalışma grubunda Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Bakanlığı yer alırken, kısa süre içinde bu gruba Maliye Bakanlığı’nın da katılması bekleniyordu.  Ancak yapılan açıklamalar, şimdilik sadece Hazine Müsteşarlığı’nın yeni bir çalışma grubu oluşturacağını gösteriyor.

Hazine Müsteşarlığı’nın paylaştığı duyuruda Türkiye’de yasal bir dayanağı olmayan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubunun oluşturulmasına ve kripto paraların risklerine yönelik kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verildiği belirtiliyor.

Kısacası Türkiye Cumhuriyeti kripto paralar ile ilgili yasal düzenlemeler yapmayı düşünüyor olabilir. Bu esnada duyuruda kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir takım ifadelere de yer veriliyor:

Kripto paraların ülkemizde yasal bir dayanağı bulunmamaktadır ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında değildir.

Kripto paralar, piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi olumsuz özelliklere sahiptir. Ayrıca kullanıcıların ve hizmet alınan firmaların operasyonel hatalarından ya da kötü niyetli kişilerin suistimallerinden kaynaklanan zararların, işlemlerin geri döndürülemez nitelikte olması nedeniyle düzeltilmesi veya iptal edilmesi mümkün değildir.

Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük kârlar vadeden oluşumlar şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir.

Kripto para ihraç edecek girişimlerin başlangıç sermayesi elde etmeye dönük uygulamaları genellikle herhangi bir düzenleme ve gözetim kapsamında yapılmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır.

Kripto paranın dolaşımda olduğu piyasanın herhangi bir resmi otorite ya da garantör kurum tarafından denetlenme imkanı olmadığından, bazı kişilerce yatırım aracı olarak görülen kripto paranın aynı zamanda yasadışı faaliyetlerde de kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Tüm bu hususlar çerçevesinde, kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları ve kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında yukarıda bahsi geçen olası olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir.

Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet ŞİMŞEK başkanlığında 10 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen bu toplantı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kripto paralara olumlu yaklaştığının bir göstergesi olabilir. Yine de bu konuda kesin bir kanıya varmak için kripto para konusunda bu toplantıyı takip eden gelişmeleri daha detaylı olarak incelemekte fayda var.

Görsel Kaynak: Deposit Photos

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir