C ~ Girilen Sayının Faktöriyelini Bulma

Aşağıdaki program klavyeden girilen pozitif tamsayının faktöriyelini hesaplar ve ekrana çıktı olarak verir… Faktöriyel fonksiyonu verilen pozitif tamsayının kendisinden önceki bütün tamsayılarla 1’e inilinceye kadar çarpılması sonucunda elde edilen çarpımı gösterir. ÇIKTI EKRANI: Bir pozitif tamsayi giriniz: 4 Girilen tamsayi: 4 Faktoriyeli: 24 “stdio.h” kütüphanesi printf ve scanf komutunu kullanabilmek amacı ile yazılmıştır… “conio.h” kütüphanesi getch komutunu yazmak ve sonucunda programda çıktısını görebilmek amacı ile yazılmıştır…