C ~ Sayının Asallığını Kontrol Etme

Aşağıdaki program klavyeden girilen sayının asal olup olmadığına bakar ve ekrana çıktı olarak verir… Asal sayılar, yalnız ve yalnız iki pozitif tamsayı böleni olan doğal sayılardır. Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük pozitif tam sayılar biçiminde de tanımlanabilir. ÇIKTI EKRANI: Sayiyi giriniz: 4 sayi asal degildir. “stdio.h” kütüphanesi printf ve scanf komutunu kullanabilmek amacı ile yazılmıştır… “conio.h” kütüphanesi getch komutunu yazmak ve sonucunda programda çıktısını görebilmek amacı ile yazılmıştır…

C ~ Girilen Sayının Faktöriyelini Bulma

Aşağıdaki program klavyeden girilen pozitif tamsayının faktöriyelini hesaplar ve ekrana çıktı olarak verir… Faktöriyel fonksiyonu verilen pozitif tamsayının kendisinden önceki bütün tamsayılarla 1’e inilinceye kadar çarpılması sonucunda elde edilen çarpımı gösterir. ÇIKTI EKRANI: Bir pozitif tamsayi giriniz: 4 Girilen tamsayi: 4 Faktoriyeli: 24 “stdio.h” kütüphanesi printf ve scanf komutunu kullanabilmek amacı ile yazılmıştır… “conio.h” kütüphanesi getch komutunu yazmak ve sonucunda programda çıktısını görebilmek amacı ile yazılmıştır…

C ~ 1 İle 100 Arasındaki Sayıların Toplamı

Aşağıdaki program while kullanımını göstermek amacı ile yazılmıştır. 1 ile 100 arasındaki sayıların toplamını hesaplar ve ekrana çıktı olarak verir… ÇIKTI EKRANI: 1 ile 100 arasindaki sayilarin toplami = 5050 “stdio.h” kütüphanesi printf ve scanf komutunu kullanabilmek amacı ile yazılmıştır… “conio.h” kütüphanesi getch komutunu yazmak ve sonucunda programda çıktısını görebilmek amacı ile yazılmıştır…

C ~ Girilen 3 Sayının En Büyüğünü Bulma

Aşağıdaki program klavyeden girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulup ekrana yazdıran bir C programıdır. ÇIKTI EKRANI: Sayilari giriniz(3 adet) : 20 40 10 Girilen sayilarin en buyugu = 40 “stdio.h” kütüphanesi printf ve scanf komutunu kullanabilmek amacı ile yazılmıştır… “conio.h” kütüphanesi getch komutunu yazmak ve sonucunda programda çıktısını görebilmek amacı ile yazılmıştır…

C ~ Girilen Sayının Tek Ya Da Çift Olduğunu Bulma

Aşağıdaki program girilen sayının tek ya da çift olup olmadığını bulup ekrana yazdıran bir C programıdır. Sayı 2 ye bölündüğünde kalan 0 ise sayı çifttir değilse sayı tektir. ÇIKTI EKRANI: Sayiyi giriniz=20 Girilen sayi cifttir. Sayiyi giriniz=15 Girilen sayi tektir. “stdio.h” kütüphanesi printf ve scanf komutunu kullanabilmek amacı ile yazılmıştır… “conio.h” kütüphanesi getch komutunu yazmak ve sonucunda programda çıktısını görebilmek amacı ile yazılmıştır…

C ~ Üçgenin Alanını Hesaplama

Aşağıdaki program taban ve yüksekliği bilinen bir üçgenin alanını hesaplayıp ekrana yazdıran bir C programıdır. Üçgen alan hesabında alan=(taban x yükseklik)/2 formülü kullanılmaktadır… ÇIKTI EKRANI: Ucgenin Tabani= 3 Ucgenin Yuksekligi= 5 Ucgenin Alani = 7.50 “stdio.h” kütüphanesi printf ve scanf komutunu kullanabilmek amacı ile yazılmıştır… “conio.h” kütüphanesi getch komutunu yazmak ve sonucunda programda çıktısını görebilmek amacı ile yazılmıştır…

C ~ Başlangıç Yazısı

Aşağıdaki program ile ekrana “Merhaba Dünya” yazarız. Programlama dilinde başlangıç yazısı olarak bilinir ve amaç ekrana dediğimiz gibi “Merhaba Dünya” yazdırmaktır 🙂 ÇIKTI EKRANI: Merhaba Dunya! “stdio.h” kütüphanesi printf komutunu kullanabilmek amacı ile yazılmıştır… “conio.h” kütüphanesi getch komutunu yazmak ve sonucunda programda çıktısını görebilmek amacı ile yazılmıştır…