C ~ Sayının Asallığını Kontrol Etme

Aşağıdaki program klavyeden girilen sayının asal olup olmadığına bakar ve ekrana çıktı olarak verir… Asal sayılar, yalnız ve yalnız iki pozitif tamsayı böleni olan doğal sayılardır. Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük pozitif tam sayılar biçiminde de tanımlanabilir. ÇIKTI EKRANI: Sayiyi giriniz: 4 sayi asal degildir. “stdio.h” kütüphanesi printf ve scanf komutunu kullanabilmek amacı ile yazılmıştır… “conio.h” kütüphanesi getch komutunu yazmak ve sonucunda programda çıktısını görebilmek amacı ile yazılmıştır…